Rc racing

Rc racing

2019

Dronen gjennom historien

Radiostyrte enheter finnes det mange varianter av; til vanns, i luften, på veien og nede i vannet. I mange tilfeller kalles en del av dem også for droner, og det betyr ubemannede farkoster som styres for det meste med en fjernkontroll eller en programmert datamaskin. Det å benytte seg av droner i krig er jo en stor fordel for da sparer man jo menneskene for store skader og livet til dem.

Dronens start

Dronens start

Historien om hvem som egentlig hadde en vellykket tur med det første radiostyrte flyet er noe varierende. Det blir påstått at det var Bill og Walt Good`s tvillingene som var de første som klarte det i slutten av 30 årene. Men dette gjaldt nok det første sivile radiostyrte flyet. For en annen historie sier at det var allerede i 1917 at ble bygget et fly som het The Ruston Proctor Aerial Target som de sier var det første pilot løse flyet. Men historien om det første radiostyrte helikopteret skjedde ti år før, i 1907 ble det lagd av brødrene Louise og Jacques Breguet som kommer i fra Frankrike.Dette skjedde da i England med blandete resultater.Så her spriker historien ganske mye, men om det var innen det militære så kan det nok stemme for der ble det jo holdt veldig hemmelig det meste angående ny teknologi. Meningen i fra det militærets side var at flyene skulle fylles med bomber og styres rett på fiendens mål uten at det risikerte pilotens liv.De første dronene ble brukt mellom den første verdenskrigen og den andre.De ble da brukt til å trene opp de som skulle bruke luftvern artilleriet under krigen for de første flyene var nesten like store som ett vanlig fly på den tiden. Det var ganske enkle fly til å begynne med men med ny teknologi hele tiden samt at man fat nye materialer som man bygde flyene av.

Før flyenes tid

Før flyenes tid

Ett av de tidligste hendelsene som gav dem ideen til dronene var nok da de allerede i 1849 brukte en form for radiostyrte ballonger, disse ble da selvfølgelig styrt av vinden.Det var da det Østerrikes styre skulle slå ned det revolusjonære opprøret som skjedde i Venezia da.Men det første forsøket ble en stor fiasko for Østerrike, feilberegning av vinden gjorde at ballongene med bombene havnet over dem selv.Derimot på det neste forsøket lykkes de med og bombe byen og Venezia overga seg.

Dagens sivile droner

Den første dronen er ikke så ulike dagens sivile droner med fire propeller montert på. Dagens sivile droner har fått mange bruksområder, man tar bilder og film oppe i fra høyden for og vise frem for eksempel eiendommen. For mange firmaer er de også i bruk for å kunne inspisere forskjellige installasjoner som ligger vanskelig til i terrenget. Redningsmannskaper benytter seg også av disse samt politiet for søk etter mennesker og dyr. Det å anskaffe seg en drone i dag er ikke så kostbart lengre, men husk på at mange steder er det forbudt og fly med dem og i noen land må man også ha lisens for å få fly.

Dagens sivile droner