Rc racing

Rc racing

2019

Droner i militært bruk

Jeg har selv ikke noe forhold til droner, annet enn det jeg har lest og hørt om dem. Men den første gangen jeg hørte om droner, var i militær sammenheng. Droner er ikke noen ny oppfinnelse, men slik de har utviklet seg – ja det er ganske så fjernt fra de gamle objektene. En drone var ikke noe man gikk og kjøpte i butikken, de var kun ment for Forsvaret og eventuelt andre som brukte det mer profesjonelt – i forskningssammenheng blant annet. Jeg kan huske at det amerikanske forsvaret, tok i bruk droner i stor stil i krigene i Irak og senere Afghanistan. Men det at de nå også er tilgjengelig sivilt, er jo til glede for mange.

Hva er en drone?

Kort sagt er det en ubemannet, fjernstyrt farkost. De kan operere i luften, på bakken, og på og under vann. Det er nok de som brukes i luften, vi kjenner best til og er mest brukt.

Historien

Uten å være for detaljert hverken på det tekniske, eller på typer og modeller – er det et faktum at man allerede under første verdenskrig, tok i bruk droner. Men de kan ikke sammenliknes på noen som helst måte, med dagens høyteknologiske droner. På den tiden var det egentlig store modellfly, som fikk denne betegnelsen. Men senere begynte man å bruke droner til øvelseskyting, de hang da ofte bak et motorisert fly. Ved å feste en line til fly og drone, kunne man skyte på dronen blant annet med luftvernartilleri. Det norske forsvaret, drev også med denne type øvelser.

Mer elektronikk

Mer elektronikk

Spesielt de siste tiårene har utviklingen vært enorm, når det gjelder både militære og sivile droner. De henger ikke lenger bak et fly, eller blir skutt opp som glidefly. De er enten fjernstyrte, eller selvstyrte. Det finnes i dag elektronikk som gjør det meste mulig, en drone kan fint bevæpnes og avfyre relativt tungt skyts. De store landene når det gjelder militært bruk av droner, er Israel og USA. Israel var faktisk foran USA i bruk av avanserte droner, allerede i 1982 tok det israelske forsvaret i bruk denne teknologien. Den siste kjente bruken av droner med bevæpning, var ganske nylig da USA brukte dronen RQ-1 Predator i Jemen.

Enorm vekst

På lik linje med den sivile bruken av droner, har også det militære økt sin bruk ganske formidabelt. Ikke bare har dronene blitt langt mer avanserte, men antall farkoster har også skutt i været – bokstavelig talt.

2002-2007

Bare på disse fem årene, så økte USA sitt dronebruk i Irak fra 200 til 3 200 droner. USA har kopiert mye av Israel sin teknologi på området, men de siste årene har USA også utviklet egne droner både militært og sivilt.

Produserer både til sivilt og militært bruk

De store droneprodusentene, leverer produkter både til det sivile og militære markedet. Mye av teknologien er jo den samme, og en del av de militære dronene – brukes til overvåking og fotografering. På lik linje med den sivile bruken, så gir droner oss mange fordeler vi ikke hadde tidligere. I militær sammenheng, så minsker risikoen for tap av liv til egene soldater betraktelig.