Rc racing

RC RACING

Radiostyrte leker har blitt en stor hobby for mange både unge og for de litt opp i årene, like morro for alle aldersgrupper dette. En av de største produsentene av radiostyrte leker er Tamiya Corporation som er et Japansk firma.

Tamiya Corporation

Firmaet startet opp så tidlig som i midten av 40 tallet av Japaneren Yoshio Tamiya. Opprinnelig var dette et selskap som leverte utstyr til sagbruk og tømmer bransjen i Japan. Med da stor tilgang til tre matrialer tok de så skrittet etter noen få år og begynte og lage tre modeller av båter og fly. Dette slo godt an så i starten på 50 tallet konsentrerte de seg for kun og lage modeller av forskjellige typer. Det kikk derimot ikke lange tiden før de fikk konkurrangse i fra utlandet hvor de satset mest på plastikk modeller og salget av tre modellene avtok drastisk, så de besluttet i slutten av 50 årene og følge trenden og utelukkende bruke plastikk i sine modeller også.Men de fikk da erfare at produksjonskostnadene for disse modellene ble for høye så de gikk tilbake og bruke tre og kombinerte dette en tid med plastikk modellene. Så begynte det og komme metall modeller på markede og de prøvde seg også på denne type modeller. Det første produktet de la ut på markedet ble en race car sett hvor man så måtte bygge bilene selv, dette ble heldighvis en suksess for Tamiya. Dette gjorde så satsingen kunne fortsette, den andre modellen de kom med var en Panther tank som da ble produsert i plast for og prøve ut markedet igjen.

Tamiya Corporation
Tamiya Corporation

Denne tanken hedde motor montert og den beveget seg veldig bra, det medfølgte en omfattende instruksjons bok for de som kjøpte dette byggesettet så det lett kunne bygges og vedlikeholdes. Firmaet hadde stor suksess med sine satsinger fremover og de startet så opp med sin eget nyhets magasin i slutten av 60 tallet, her var det omtalt alle modellene de hadde og tilby sine kunder og kommende nyheter som var på vei ut i markedet. Dette ble tatt godt imot av kundene og de lanserte så en eget magasin for de yngste gruppene for og få med seg alle aldersgrupper. Satsingen på byggesettene økte javnt oppover igjennom årene og de satset på Europa i midten av 70 tallet, noe som viste seg og være et smart triks. De ble store også der ganske fort.  Utvalget hadde blitt stor etter den første plastikk modellen de lagde, det har ikke bare blitt rc modeller men også supplerende utstyr som soldater til tanks og krigs skip med mere. Det ble også produsert sett i forskjellige skalaer som da skulle gi kundene sine de beste utvalget som de kunne tenke seg. Gøy og bygge modeller seriene ble også utvidet til og gjelde forskjellige former for roboter som de igjen hadde en god suksess med.

Hoved kontoret ligger i dag i byen Shizuoka i Japan med avdelinger i Amerika, Phlilippinene, Hong Kong og Europas kontor ligger i Tyskland.

Så dette er et firma som har klart seg veldig godt på sin satsing på radiostyrte leker og modeller, vi får nok se mange av deres produkter i årene som kommer.