Rc racing

Samfunnsnyttig bruk av droner

Samfunnsnyttig bruk av droner

Droner er et fantastisk redskap, et teknologiske fremskritt som faktisk beveger seg utenfor hobby –og fritidssysler. Dronen er faktisk så smart at den kan være til nytte i mange forskjellige situasjoner som vi anser som samfunnsnyttige. Her kommer litt mer om hva dronene kan brukes til.

Droner for å sjekke strømnettet

Det siste jeg fant ut var at droner brukes for å gå over strømnettet. Og hvorfor skal de gjøre det? Jo, det er mange grunner til det, men spesielt kan de brukes til dette ved strømbrudd. Dette kan for eksempel skje om et tre fall over linja. Vanligvis brukes helikopter til å utføre slike jobber, og bare tenk på hvor mye samfunnet kan spare ved å kun bruke en drone. Dessuten ble det sagt at bruk av droner tok 10% av tiden. Blant annet bruker både Hafslund og Elvia droner for slike oppdrag.

Droner for brannredning

En drone kan komme seg hurtig inn på et åsted og finne overlevende. Med kamera og sensorer kan de fort manøvrere seg fram. Slikt arbeid kan være livsfarlig for mennesker, men ikke dronene. Droner som kan gå inn i tunneler ved tunnelbrann er en stor styrke for en redningsenhet. Med dronen kan man lokalisere brannstedet og finne eventuelle innesperrede mennesker.

Droner ved ras

Vi ble vinte til en tragisk hendelse like før 2020 var slutt, nemlig leirraset i Gjerdrum. Dette var et stort ras som dekket store områder. Med dronen kunne mannskapene lete etter overlevende i rasmassene, uten selv å gå ut i de løse massene. Dronene sirkulerte området 24 timer i døgnet og kunne merke av varme eller bevegelser i terrenget. Dette frigjør masse kapasitet og de er ikke avhengig av hvile.

Droner ved ras
Droner ved ras

Droner som distributør

Det er ikke så utbredt ennå, men man prøver stadig vekk å komme nærmere en løsning der man kan se for seg levering av alt fra matvarer og elektronikk på døra. For utviklerne har laget droner som kan løfte over 20 kg, mens andre mindre kan løfte 40 ganger sin egenvekt. Dette vil gi enorme besparelser og lettelser på miljøet.

Droner for personsøk

Hvert år regner Røde Kors med at de må ut over 1000 ganger for å lete etter folk. Det kan hende de har vært ute på fjellet og kommet bort fra stien. Slike oppdrag er svært kostbare og tidkrevende, men med droner er redningen mye nærmere. En drone kan dekke enorme områder og fotografere hele landskapet.

I kommuner ser man også en trend med at demente går seg en tur. Det er ikke sikkert de vet hvor de skal eller hvorfor de er ute og går. Da er det veldig greit å kunne lete dem opp med en drone. Det er vanlig at slike pasienter skal ha en søker på seg, men det er ikke alltid det er tilfellet.

Droner for veiarbeid

Nylig var jeg ute på et oppdrag, og der drev de å sendte opp droner. Jeg spurte om hva de drev med, og de kunne fortelle at de holdt på med kartlegging av prosjektet i forhold til topografien og lignende. Her var det snakk om en stor tunnel som skulle konstrueres.