Rc racing

Rc racing

2019

Ut i verdensrommet

Der er i dag utrolig mye som kan brukes av radiostyrte enheter, utviklingen har i de senere årene vert formidabel på denne fronten. I fra de første forsøkene med å kunne fly ett fly i fra bakken og frem til dagens teknologi har det skjedd enorme endringer. Mennesker har jo i mange år hatt en drøm om å reise ut i verdensrommet for å utforske områdene rundt vår planet. Radio styrte enheter har gjort dette mulig i dag.

Starten på romeventyret

Starten på romeventyret

Mannen som betegnes som romfartens far er den russiske mannen Konstantin Tsiolovski som da beskrev hvordan man kunne klare å reise ut i verdensrommet. Det var mye som måtte stemme med en slik reise, en av de største utfordringene var motoren og han beskrev da bruken av rakett motorer som det beste alternativet. Men det ble med bare teorien for Tsiolovski, det ble derimot en Amerikaneren Robert H Goddard som designet den første raketten som ble sendt opp. Men det var ikke ett enkelt arbeid for han, mesteparten av arbeidet og testingen ble foretatt i hemmelighet da media, publikum og det vitenskapelige miljøet latterliggjorde arbeidet hans. Det var først når de Tyske forskerne startet med å eksperimentere med rakett drivstoff at ting virkelig begynte å skje. Hensikten var å bygge raketter til bruk mot fiendens posisjoner.

Militært bruk

Det ble gjort store fremskritt innen rakett forskningen gjennom de forskjellige lands militæres forskere, man så jo nytten av denne type våpen undre konflikter. Det ble utviklet spion satellitter som man sendte opp for å sikre seg fiendens posisjoner og for så å styre raketter dit de var. Her var det om å gjøre å være først ute med ny teknologi som da eventuelle fiender ikke hadde. Uten denne militære interessen for bruken av luft og verdensrom hadde nok ikke utviklingen gått så enormt fort fremover.

Romkappløpet

De to største aktørene under de første førsøkene med romfart var de Russiske og de Amerikanske militære, spesielt da under den kalde krigen. Det var jo utrolig viktig for begge sider å vise stor fremgang med forskjellige våpen og satellitter som kunne sendes opp. Det var Russland som klarte å sende opp den første kunstige satellitten, det var i 1957 da de sendte opp Sputnik 1.

Romkappløpet

Hele verden ble overrasket over denne satellitten, det viste dem at de Russiske forskerne hadde lykkes med å utvikle raketter som da kunne nå mål over i Amerika. Amerikanerne hadde regnet med at de lå langt foran Russland når det gjaldt denne formen for teknologi og det virkelige romkappløpet startet. Det var først nå at media, publikum og vitenskaps menn engasjerte seg stor innen romfarten og bare fire måneder senere klarte Amerikanerne å sende opp sin første satellitt som de kalte Explorer 1. Man startet så med å sende dyr opp i verdensrommet, ønsket om å sende opp mennesker hadde de hatt i mange år. Ved å undersøke hva som skjedde med disse dyrene kunne de forberede den første romferden med mennesker. Igjen var det Russerne som var først ute, det var Jurij Gararin som gjorde det i 1961.